Forskel mellem efter og efterpå

Hvad er forskellen mellem efter og efter? I ordbogen er ordene synonymer af hinanden. Forskellen ligger dog i grammatikken, og de kan ikke altid være udskiftelige. Årsagen til det ligger i, at 'Efter' har en meget bredere betydning og grammatisk brug end 'efter'.

'Efter' bruges generelt af engelsktalende og forfattere som en præposition, der betyder bagud på plads eller position eller senere i tiden end noget. For eksempel: Vi går alle sammen efter at spise efter filmen. I dette eksempel viser 'efter', når højttaleren har til hensigt at gå ud for at spise. Dog kan 'efter' også bruges som et adverb, en sammenhæng, et adjektiv, et verbalt hjælpemiddel eller et substantiv. Det bruges også almindeligvis i phrasal verbs, som 'se efter', 'gå efter' eller 'tage efter'. Når 'efter' bruges i samme forstand som 'bagefter', bliver den brugt som et ordsprog. For eksempel: Vi går alle sammen for at spise bagefter.

'Efterfølgende' bruges kun nogensinde som et ordsprog. Det betyder ligeledes på et senere tidspunkt eller efter noget er sket. Ofte indfødes indfødte, især i britisk engelsk, en 's' til 'bagefter', så det skal bemærkes, at dette er en variant på 'bagefter'. Mens der ikke er nogen grammatisk forskel mellem 'bagefter' og 'bagefter', skal man huske på, at nogle højttalere, især i Nordamerika, favoriserer 'bagefter'. Men betydningen er den samme. For eksempel: Vi går alle sammen for at spise bagefter. 'Senere' er et lignende adverb, og bruges på samme måde. For eksempel: Vi går alle sammen for at spise senere. Selv om de er teknisk synonymer, betyder 'Efterpå' en lidt mere bestemt tidsperiode end 'senere', f.eks. Direkte efter en begivenhed, ikke bare et punkt senere på dagen.

Spørgsmålet om hvornår man skal bruge 'efter' eller 'efterpå' er ofte et spørgsmål om stilistisk valg, da ordene er synonymer af hinanden og begge kan bruges korrekt som adverb. Det skal dog bemærkes, at 'efterfølgende' bruges hyppigere, når det slutter en sætning, fordi det lyder bedre, snarere end adverbformen 'efter'. Årsagen til dette er, at 'efter' som et adverb er en mindre almindelig brug, og det gør en sætning lyd ufuldstændig, som om 'efter' blev brugt som en præposition. For eksempel: "Vi går alle sammen for at spise efterpå. 'er en mere naturlig og typisk måde for en indfødt at sige sætningen, end' Vi går alle sammen efter at spise efter. ', selvom begge anses for korrekte.

Så selvom der er teknisk ingen forskel mellem 'efter' som adverb og 'efterpå', foretrækker de fleste indfødte højttalere 'efterfølgende' eller 'bagefter'. Dette lyder mere komplet og giver lytteren eller læseren ideen om at et adverb bliver brugt, især når det slutter sætningen.